Informació
Nom José Ventura Farreras
Càrrec Comptador, Directiu
Temporades 1939-1940, 1937-1938
Resum