Informació
Nom Miquel Arroyos Bamala
Càrrec President
Temporades 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 1995-1996
Resum