Memòria Històrica Sabadell a Amazon Alexa
  • Nom d'invocació memoria històrica del sabadell

Demana per veu una de les següents opcions:

- Posa l'himne
- Quina és la historia
- Quin és el pròxim partit
- Quin va ser l'últim partit
- Quina és la classificació actual
- Quina va ser la classificació a la temporada 1945 (Anys compresos entre 1903 i l'actualitat)
- Notícies